Tel: 021-77189526

Mobile: 09126108567

Email: info[@]pargaran.com

سناریوی ثبت مشتری

سناریوی ثبت مشتری وظیفه این بسته تایید هویت مشتری یا محصول و یا ارایه کد فعال سازی به صورت خودکار به مشتری است . بسیاری از شرکت ها و موسسات برای آنکه خریداران خود را بشناسند (تایید هویت حقیقی) و یا آنها را از خطر محصولات تقلبی موجود در بازار دور کنند به این سیستم […]

مشاهده