Tel: 021-77189526

Mobile: 09126108567

Email: info[@]pargaran.com

سناریوی اعلام وضعیت

سناریوی اعلام وضعیت اعلام وضعیت مالی برای موسسات و بانکها:  مثال بارز این سیستمها، تلفن بانک می باشد . وظیفه و کاربرد اصلی این بسته شناسایی مشتری و اعلام وضعیت و اعداد و ارقام مربوط به وی است . برای یک موسسه مالی می تواند میزان بدهی او ، موجودی او یا اطلاع از نتایج قرعه کشی […]

مشاهده