Tel: 021-77189526

Mobile: 09126108567

Email: info[@]pargaran.com

سناریوی تماس خودکار با مشتری

سناریوی تماس خودکار با مشتری

این سیستم می تواند پس از دریافت اطلاعات هر مشتری از داخل دیتابیس، بطور اتومات شماره مشتریان را بگیر و میزان بدهی و هر اطلاعات دیگر را برای مشتری پخش نماید و همچنین یک سیستم نظرسنجی خودکار نیز دارد تا مشتری در صورت لزوم ، بتواند با دستگاه تعامل داشته باشد و با زدن دکمه خاصی، پیام خاصی را به گوش شما برساند.

این سیستم برای تبلیغات محصولات از طریق تلفن نیز قابل استفاده است. به این صورت که لیست بزرگی از شماره تلفن ها را وارد آن می کنید و دستگاه به ترتیب ، با شماره ها تماس می گیرد و پیام تبلیغاتی ضبط شده را پخش کند.

تماس خودکار