Tel: 021-77189526

Mobile: 09126108567

Email: info[@]pargaran.com

سناریوی اعلام وضعیت

سناریوی اعلام وضعیت

اعلام وضعیت مالی برای موسسات و بانکها: 

مثال بارز این سیستمها، تلفن بانک می باشد . وظیفه و کاربرد اصلی این بسته شناسایی مشتری و اعلام وضعیت و اعداد و ارقام مربوط به وی است . برای یک موسسه مالی می تواند میزان بدهی او ، موجودی او یا اطلاع از نتایج قرعه کشی جاری را در بر داشته باشد.

اعلام نمرات آموزشگاه ها و دانشگاه ها: 

این وضعیت برای یک موسسه آموزشگاه می تواند نمرات و نتایج یک آزمون باشد ، بدین صورت که دانشجو با تلفن موسسه تماس می گیرد ، سپس با وارد کردن رمز (یا حتی بدون رمز و یا بررسی شماره تلفن دانشجو که قبلا ثبت شده ) در قسمت مربوطه می تواند بر اساس راهنما نمرات خود را شنیده و یا از نتایج آزمون جاری مطلع شود.

اعلام وضعیت گارانتی برای شرکت ها: 

برای یک تعمیرگاه می تواند با شناسایی مشتری وضعیت جاری دستگاه مورد تعمیر وی را به صورت خودکار اعلام کند و از بسیاری از تماس های بی مورد و وقت گیر مشتریان جلوگیری نماید.

تلفن بانک پرگاران